Anlitade föredragshållare med olika teman och innehåll.

Kvartalsmöte 20 maj 2013 Kvartalsmöte 20 maj 2013

Distriksläkaren Olof Nielsen berättar om sin tid som FN-läkare i Afganistan

Kvartalsmöte 19 aug. 2013 Kvartalsmöte 19 aug. 2013

Fd Distriksläkaren Geert Geelmuyden berättar om medicinalväxter.

Besök på älghägnet vid Isaberg 7 sept. 2013 Besök på älghägnet vid Isaberg 7 sept. 2013
Bertil Nilsson guidar oss med information om vanligaste djurarter i Sverige.