Stöd till anhöriga

Du som hjälper eller vårdar en anhörig gör ett viktigt jobb som inte syns utåt alla gånger. Kommunen erbjuder din anhörige olika former av stöd och hjälp vilket också ger dig möjlighet till egen tid och avkoppling.Här följer en kort sammanställning av de olika stödformer som finns. Stödformerna är biståndsbedömda, d v s en biståndshandläggare besöker er först och gör en bedömning av behovet hos din anhörige. Detta gäller inte anhöriggrupperna/nätverken.

Avlösning i hemmet

Personal från äldre- eller handikappomsorgen kommer hem och avlöser dig så att du kan göra ärenden, gå på en kurs eller koppla av. Avlösningen kan vara såväl regelbunden som en lösning vid enskilda tillfällen.

Dagverksamhet

Om din anhörige har behov av regelbunden aktivering och gemenskap med andra är någon form av dagverksamhet ett bra alternativ. Du får då samtidigt några timmars avlastning.

Korttidsboende

På ett korttidsboende ska din anhörige få omväxling och möjlighet till rekreation samtidigt som du får avlösning och möjlighet till återhämtning. Vi erbjuder dag-, natt- eller heldygnsboende.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan ges till den som önskar. Detta innebär att ni vid akuta situationer kan påkalla hjälp för att dygnet runt känna trygghet i er egen bostad.

Hemtjänst

Om du behöver hjälp med att vårda din anhörige kan hemtjänsten vara ett komplement. Det finns även möjlighet att som anhörig vara anställd som anhörigvårdare och utföra hemtjänsten själv. Se dokumenten i högermenyn för kommunens policy vid anställning av anhörigvårdare.

Anhöriggrupper/nätverk

Ibland behöver man prata med andra som är i samma situation, få lite stöd och uppmuntran, kanske lyssna på en föreläsning. Hör av dig till anhörigkonsulenten om du är intresserad av att delta i ett nätverk.

Gapet - anhörigstöd på nätet

Som anhörig kan man uppleva ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation. Gapet är en digital mötesplats för dig som vårdar en nära anhörig. Läs mer om Gapet här.

Kontakta oss Anhörigsamordnare Anita Blirup Timonen tel 0370-33 13 14 anita.b.timonen@gnosjo.se

 

Äldreguiden tel 0370-33 13 60 måndag-fredag, kl 8.00-12.00

 

Verksamhetschef hemtjänst Hillerstorp Elisabeth Linderos tel 0370-33 13 63 elisabeth.linderos@gnosjo.se

 

Verksamhetschef hemtjänst Gnosjö Marie-Louise Pettersson tel 0370-33 13 18 marie-louise.pettersson@gnosjo.se

 

Dokument Allmänna riktlinjer avseende anställning av personlig assistent med stöd av LSS, PAN-anställning Allmänna riktlinjer avseende anställning av anhörigvårdare med stöd av SoL, PAN-anställning

Länkar Anhörigas Riksförbund, AHR Nationellt kompetenscenter Anhöriga, NkA